Tři pilíře aneb proč děláme to, co děláme

Paměť a opakování

Jak jste si určitě již všimli, náš mozek nerozlišuje kvalitativně to, co si zapamatuje a co zapomene. Pamatujeme si blbosti a zapomínáme důležité věci! Jediné, co je pro náš mozek důležité, je, s jakou frekvencí se jev opakuje, a pak si ho snáz zapamatuje. Proto organizujeme náš francouzský tábor uprostřed prázdnin a součástí je i spousta aktivit na opakování.

 

Pokud neuvidíme smysl učení, nic se nenaučíme. Výběr našich témat a slovní zásoby je určován reálnými situacemi a aktivity mají smysl. Získané znalosti povedou buď ke každodennímu použití anebo poslouží u zkoušky DELF. Každý ročník je věnovaný jednomu (širokému) tématu.  Používáme autentické materiály a přítomnost rodilých mluvčích je samozřejmost!

Komunita

Každý toužíme někam patřit, někam, kde je nám dobře díky lidem (dětem), kteří jsou součástí. Přidejte se k rodině Francomanie ! 

 

Věříme, že síla komunity pramení z rozmanitosti. Podporujeme skupinovou práci různých věkových skupin a na některé aktivity rádi promícháváme i úrovně znalostí. Do společné činnosti přináší každý to, co už umí, a může si odnést to, co umí ostatní.

 

Ačkoliv je v dnešní době tak snadné používat aplikace k učení se jazyka (a určitě je doporučujeme), role učitele zůstává nadále důležitá. Orientuje pozornost dítěte (žáka) a upozorňuje ho na důležité elementy jazyka a těžkosti. Součástí komunity jsou tedy i naši profilově a věkově rozmanití vedoucí, kteří rok co rok touží se na náš francouzský tábor zase vrátit.


Zábava a pozitivní emoce

Nejvíce vnímaví jsme, když si hrajeme. Když nás něco baví, postupujeme v učení, aniž vnímáme, že se učíme. Radost, objevování a momenty překvapení jsou součástí procesu učení se na Francomanii!

 

Nejsnáze se učíme, když se cítíme přijati. Když máme důvěru v ostatní, že se nám nebudou smát, když uděláme chybu. Máme pak větší odvahu něco říct, něco předvést, překonat sám sebe.

 

Fotogalerie

Podívejte se do naší fotogalerie, jak to vypadá v reálu!